Vrijwilliger voor het uitwerken van een leestest

NCS is een project waarbij kinderen die in omstandigheden verkeren waardoor ze niet naar school kunnen door ons gedurende een jaar worden opgevangen. Dagelijks ontvangen ze Engelse les en de beginselen van onderwijs om hen aan te leren dat ook zij kunnen leren en dat deze mogelijkheid ook voor hen is weggelegd.  Deze kinderen kennen doorgaans alleen “de taal van de straat” zowel in woord als gedrag. Het eerste jaar wordt dus ook voornamelijk gewerkt aan hun gedrag en hen wordt geleerd dat leren ook leuk kan zijn. Na een jaar op ons project gaan ze naar het reguliere onderwijs. Via ons project wordt het hele scholingsproces -voorbereidende jaar en volledige lagere school- door ons gesponsord. Een kansloos. kind krijgt dus op deze wijze de kans om een volledige lagere schoolopleiding te verkrijgen. Via het project neemt het leven van een kind letterlijk een wending. Momenteel hebben we 62 kinderen binnen het project die via ons een opleiding volgen.

Omdat de kinderen die deelnemen in het project doorgaans verzorgers of ouders hebben die analfabeet, zijn beheersen ze het Engels slecht of helemaal niet. Praktijk leert dat ze deze achterstand vaak moeilijk kunnen weg werken. Dit is de reden waarom een groot deel van de kinderen na hun reguliere schooltijden bij ons terug komen om leesbegeleiding te krijgen.

Hoewel de kinderen doorgaans leergierig zijn als ze eenmaal naar school ‘mogen’ en hoewel hun vorderingen door een beroepskracht zorgvuldig worden bijgehouden is er tot op heden geen objectieve verslaglegging hoever de kinderen nou echt zijn met hun Engelse taal. Helaas mag van de leraren op de basisschool in Ghana niet altijd worden verwacht dat ze objectief scannen hoever een leerling is in zijn/haar ontwikkeling. De klassen zijn erg groot in aantal en erg rumoerig en een leerkracht zal het in het Ghanese systeem niet snel in zijn hoofd halen om een kind een jaar over te laten doen. Wat het kind ook aan kennis heeft, hij zal het kind aan het eind van het schooljaar door laten gaan omdat hij verwacht anders als een slechte leerkracht te worden betiteld. Het is objectief vast te stellen dat er kinderen de lagere school verlaten die geen conversatie in het Engels kunnen voeren omdat ze er steeds tussendoor zijn geglipt. Een leerkracht kan immers onmogelijk ieder kind persoonlijk kennen in prestaties door het aantal kinderen dat in een klas zit.

Ons project geeft leesbegeleiding aan alle 62 kinderen die momenteel deelnemen in het project. Ondanks het enthousiasme waarmee de leesjuf dat doet is het bijna ondoenlijk om van alle kinderen exact te weten hoever hun taalkennis nou werkelijk is.

 

Wat zoeken we:

We zoeken bij voorkeur een stagiair voor deze opdracht, maar uiteraard kan het ook een vrijwilliger zijn met voldoende kennis van zaken. Onze wens is dat de stagiair zich gaat verdiepen in het Ghanese onderwijssysteem en uiteindelijk een systeem uitwerkt waarbij halfjaarlijks via een eenvoudige test het niveau van ieder afzonderlijk kind wordt vastgesteld. Aan de hand van de syllabus van de lagere school dient dus een test voor ieder schooljaar te worden opgesteld die het kind zowel rond december als rond de zomervakantie dient af te leggen. Op deze manier kan objectief worden vastgesteld of het kind voldoende kennis van de Engelse taal heeft om de lessen op de school te kunnen volgen. Als de achterstand van een kind te groot is, zal worden getracht hem/haar via extra begeleiding tijdens de leesmiddagen bij te spijkeren.

Deze objectieve testmethode bestaat momenteel niet en moet dus volledig worden gemaakt en opgesteld.

Contacteer ons

Interesse? Stuur Eef een mailtje op eef@tamale.nl met als titel “vrijwilliger leestest”.